Skip to main content

Besigtigelsen

Det at købe en båd er for mange mennesker er stor ting, og for nogle mennesker en meget følelsesbetonet handling. Det kan derfor være nyttigt, at man som køber får en fagteknisk 3. persons helt objektive tekniske vurdering af båden inden den endelige beslutning tages.

Besigtigelsen kan ske på forskellige niveauer afhængig af bådens type, det ønskede omfang af besigtigelsen eller omstændighederne hvorunder båden befinder sig.

Vigtigt er dog for besigtigelsen generelt, at den om muligt omfatter alle de elemeter i en båd, som har med sødygtighed, styrke og sikkerhed at gøre.

For sejlbåde vil dette typisk være kølbolte, bundstokke, skotindfæstninger, røstjern samt søventiler. For motorbåde skal ligeledes motorfundamenter checkes for svagheder.

Under alle omstændigheder bør en handel ikke gennemføres før båden har været gennemgået af en sagkyndig person både indvendig og udvendig, samt at køberen har haft mulighed for at foretage en prøvesejlads.

Sker handlen om vinteren, hvor det ikke er muligt at prøvesejle båden, bør en tilfredsstillende prøvesejlads indføres som en betingelse i købekontrakten.

Osmoseskader

Osmseangreb i undervandsskroget kan blive en bekostelig affære.

Bundstokke og kølbolte

Bundstokke og kølbolte skal checkes grundigt.

Røstjernene

Røstjernene må ikke vise tegn på svagheder eller utætheder.

Søventiler

Disse bør jævnligt checkes for styrke og funktion.

Vi hjælper med alt fra køb, dokumentation, registrering og besigtigelsen samt CE-mærkning.