Skip to main content

CE-mærkning

Fritidsfartøjsdirektivet blev i juni 1998 indført ved lov i Danmark og resten af EU (samt Grønland, Schweiz og Norge). Både bygget efter denne dato eller importeret til Europa efter denne dato skal som hovedregel bære det lovpligtige CE-mærke, som tilkendegiver, at de overholder gældende lovgivning.

Lovgivningen gælder alle fritidsfartøjer på op til 24 meter skroglængde, hvad enten de er bygget i store serier eller kun i et enkelt eksemplar.

Et af beviserne for at båden er lovligt CE-mærket er, at der er monteret en byggeplade med det karakteristiske CE-mærke på, samt at der med båden følger en Overensstemmelseserklæring med bådens papirer (begge ses på billederne her til højre).

Der er dog den undtagelse, at selvbyggede både​ som handles videre fra selvbyggeren efter 5 år fra ibrugtagningen ikke skal CE-mærkes. Mange forsikringsselskaber vil dog sætte pris på CE-mærkningen, for at sikre, at båden lever op til gældende sikkerhedsmæssige minimumsstandarder.
Af andre undtagelser fra lovgivningen er både sejl- og motorbåde, som udelukkende benyttes til kapsejlads. Der er dog det krav, at det skal fremgå af en skiltning ombord på båden, hvis producenten henholder sig til en sådan undtagelsesbestemmelse.

Fritidsfartøjsdirektivet blev i januar 2006 ændret til også at omfatte vandscootere (jetski), således at disse også kunne CE-mærkes og derved omfattes af den lovgivning, som gælder for de fleste andre både (fritidsfartøjer).

Med denne ændring af Fritidsfartøjsdirektivet blev der ligeledes indført, at alle motorer, som er importeret til Europa efter denne dato skal være forsynet med et emissionscertifikat eller som minimum være forsynet med en plakette (vist på billedet til højre), som godtgør, at motoren lever op til skærpede forureningskrav, som krævet i Direktivet af 2006.

Motorer, som ikke har denne plakette, må som hovedregel ikke importeres til Europa. Det handler om stort set alle motorer, som er produceret før 2005, hvor forureningskravene blev specificeret.

For ikke CE-mærkede både (selvbyggede eller importerede) findes muligheder for at få båden igennem en eftercertificering (Post Construction Accessment – PCA).

CE-mærkningen tilbydes af mange, også ikke autoriserede firmaer, hvorfor man bliver nødt til at have en kritisk holdning til de Overensstemmelsescertifikater eller CE-cerifikater man bliver præsenteret for i forbindelse med køb.

Vi samarbejder med IMCI (International Marine Certification Institute), og man kan på deres hjemmeside (www.imci.org) kan finde oplysninger om eventuelle forfalskninger af certifikater.

Ønsker du en nærmere vejledning, check om ægthed af certifikater  eller har du specifikke spørgsmål til CE-mærkning, er du velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Vi hjælper med alt fra køb, dokumentation, registrering og besigtigelsen samt CE-mærkning.