Skip to main content

Køb, dokumentation og registrering

Køb, dokumentation og registering er 3 vigtige elementer i hele processen frem mod at blive bådejer. Laves der fejl i dele heraf, kan det have store konsekvenser for bådejeren på både den korte og den lange bane.

Køb af båd

Køb

Køb af båd kan foregå via mægler eller direkte med sælger (privat person(er)).

Det er i den forbindelse vigtigt, at sælger udarbejder en så nøjagtig beskrivelse som mulig af båden, således at du tidligt i købsfasen får et indgående kendskab til den båd, som du har udvist interesse for.

Du skal gøre dig klart om båden opfylder dine (jeres) behov, har den rigtige størrelse til at du (I) kan sejle den – om muligt alene.Hertil kommer også om bådens mål (længde, bredde og dybgang (og måske højde over vandet) passer til den bådplads du enten har eller har mulighed for at få tilgang til.

Det er også vigtigt, at du gør dig klart, om sejladsen kræver nogen form for sejlsportsbevis. For hurtiggående motorbåde handler det om et Speedbådskørekort og for alle både over 15 meter skroglængde kræves Yachtskipper eksamen af 3. grad for at sejle den.For motorbåde over 15 meter og mere end 1000 HK kræves ligeledes et Motorpasserbevis.
Bådens vedligeholdelse og forsikring bør du også have gjort dig nogle tanker om, således at der ikke kommer ubehagelig overraskelser den dag købet er en realitet, som bevirker, at du bliver nødt til at skille dig af med båden igen.

Dokumentationen

Dokumentation

Når det kommer til dokumentation for købet, er det meget vigtigt, at den som sælger båden også er den retmæssige ejer af båden; det kan lyde banalt, men det er desværre sket, at en delejer af båden (delejer eller ægtefælle) har solgt båden “for næsen af” den anden.

I sådanne tilfælde kan en køber komme ud for at skulle “betale båden 2 gange”, og så kan det pludselig blive en meget dyr båd.

Dette kan undgås ved at sælger fremlægger hans adkomst (hans købekontrakt) eller evt. dokumentation for registrering i Dansk Skibsregister.

Der bør også foreligge dokumentation for både motorservice, tidligere reparationer og andre enmer, som kan påvirke bådens værdi eller vedligeholdt på længere sigt.

Det vil altid være pålagt sælger at fremskaffe de nævnte papirer/beviser, og kan det ikke lade sig gøre, bør købet genovervejes.

Registreringen

Registrering i Dansk Skibsregister

Både under 20 GT (rumfangsmål – ikke bådens vægt) kan IKKE komme i Dansk Skibsregister, således at der kan udstedes et Søpant i båden. Disse både kan dog i tilfælde af belåning registreres i Bil- og Personbogen, Århus.

Både over 20 GT er derimod registreringspligtige, hvilket vil sige at ejeren SKAL lade båden registrere. Det gælder typisk for både over 50 fod eller 15 meter skroglængde.

For at kunne foretage en sådan registrering skal båden Tonnagemåles (udføres af en autoriseret daansk måler), der skal udfyldes en anmeldelse af båden til registrering samt en anmeldelse af dig som ejer (reder). Disse registreringer kan udføres på nettet (Virk.dk) og kan underskrives med Nem-Id.

For at registreringen kan fuldendes, skal Søfartsstyrelsen have dokumentation for, at båden ikke er belånt andre steder, samt at det er dig, der ejer båden.

Dette gøres ved at dokumentere ejerforholdene helt tilbage til bådens bygning, eller tilbage til en eventuel registerering i et andet lands register.
Hertil kommer, at hvis der handles i udlandet, så skal der fremskaffes enten en Slettelsesattest eller en attest, som bekræfter, at båden ikke er registreret (non-Reg) fra det land, hvor den købes fra.

Uden disse papirer kan Søfartsstyrelsen nægte at registrere båden, da en registrering af båden er dit “statslige bevis” for at båden er din og fri af andre ejerskaber eller gældsforpligtelser.

Når registreringen er gennemført udsteder Skibsregisteret et Nationalitetsbevis.

Vi hjælper med alt fra køb, dokumentation, registrering og besigtigelsen samt CE-mærkning.